Jeśli prowadzisz lub planujesz założyć spółkę, możesz się zastanawiać nad ewentualnym sposobem uzyskania finansowania. W związku z tym, że kredyt dla firm jest w Polsce jednym z najpopularniejszych sposobów zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw, warto już teraz poznać cały proces kredytowy i zasady udzielania kredytu spółkom.

Zdolność kredytowa przedsiębiorstw jest wyliczana w dużej mierze na podstawie sprawozdania PIT za rok ubiegły. Dużą wagę banki przywiązuje również do ciągłości działania, przez co trudności w uzyskaniu kredytu mogą mieć spółki, które zawieszały swoją działalność w roku poprzedzającym złożenie wniosku kredytowego. Ważny jest też sposób rozliczania, branża, w której działa przedsiębiorstwo oraz ewentualne zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. W całym procesie w przypadku spółki z.o.o. ważną rolę odgrywa uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki, jeśli wnioskowana kwota przekracza połowę kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Trzeba się przygotować również na to, że zarząd spółki również będzie sprawdzany w rejestrach, takich jak BIK, BIG czy KRD. Jest to o tyle zrozumiałe, że chociażby w przypadku spółki komandytowej, wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za takie zobowiązania i ręczą własnym majątkiem. Najtrudniej tego typu finansowanie będzie uzyskać spółce komandytowej, gdy udziałowcem jest inna firma, ponieważ dotarcie do beneficjentów rzeczywistych będzie mocno utrudnione. Jeśli chodzi o szczegóły całego procesu, to w każdym banku procedury wyglądają nieco inaczej. W polskim systemie bankowo-kredytowym zdolność kredytową reguluje ustawa z dnia 26 lutego 1982 r, ale mówi ona o tym, że zdolność kredytową rozumie się jako wypłacalność podmiotu gwarantującą zwrot kredytu z odsetkami. Banki nie muszą przez to w całości badać jej metodą finansową albo punktową. Obok sprawdzenia wyciągów z kont, rozliczeń PIT i rejestrów bank może zechcieć wykorzystać metodą opisową, która polega na przypisaniu kredytobiorcy do określonej grupy ryzyka (wspomniana branża albo długość istnienia spółki są tu dobrymi przykładami).

Ostatnią rzeczą, jaka może zaważyć na decyzji kredytowej będzie wielkość spółki. W przypadku małych przedsiębiorstw, zaciągających stosunkowo niewielkie zobowiązania, procedury udzielania kredytu nie są mocno rozbudowane. Bank określając wielkość spółki, bierze pod uwagę jej majątek, obrót, pozycję przedsiębiorstwa na rynku etc. W tym ostatnim przypadku bank nie musi opierać swojej wiedzy na ogólnodostępnych źródłach albo informacjach przekazanych przez zarząd. Potencjalny kredytodawca może przeprowadzić wywiad, aby zbadać rzeczywistą pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Mimo wszystkich tych zawiłości najistotniejszym parametrem będzie bilans zysków i strat spółki. Cała reszta jest drugorzędna i jeśli firma odnotowuje wzrosty, jest duże prawdopodobieństwo, że bank rozpatrzy wniosek pozytywnie. Więc jeśli jesteś uczciwym przedsiębiorcą bez zadłużeń, a Twoja firma jest na fali wzrostowej, nie powinien mieć problemu z uzyskaniem finansowania.