Gospodarka rynkowa przed młodymi osobami którzy poszukują zatrudnienia stawia ogromne wyzwania. W wielu obszarach, poza posiadaniem odpowiedniego wykształcenia istotne jest również doświadczenie zdobyte na adekwatnym stanowisku. Bardzo często, to właśnie konkretne umiejętności mogą przesądzić o tym, że konkretny kandydat zdobędzie pracę etatową. Trzeba o tym pomyśleć jeszcze podczas nauki – w późniejszym czasie praktyka zawodowa może stać się kluczem do sukcesu. Jak zdobywać doświadczenie zawodowe, a przy tym nie zostać chłopcem czy dziewczyną na posyłki?

Zaplanuj karierę zawodową
Młody człowiek, który wybiera szkołę średnią nie zawsze jeszcze jest do końca przekonany o tym, co chce w życiu robić. Również studenci często zmieniają profil kształcenia, gdyż początkowe wybory nie zawsze spełniają ich oczekiwania. Chcąc uniknąć ewentualnych błędów, warto przed ostateczną decyzją o wyborze ścieżki edukacji udać się do doradcy zawodowego, który w oparciu o przeprowadzoną rozmowę oraz wykorzystując specjalistyczne testy wskaże predyspozycje zawodowe i doradzi, w jakim kierunku warto się rozwijać. Oczywiście, dobrze jest w tym przypadku wziąć pod uwagę własne zainteresowania. Aby utwierdzić się w przekonaniu, że wybór jest prawidłowy, można spróbować w ramach wolontariatu przez niedługi czas sprawdzić się na wybranym stanowisku. Kolejnym krokiem powinna być praktyka zawodowa. W tych placówkach edukacyjnych, które posiadają zawodowy profil kształcenia, praktyki takie to obowiązkowy element, który zapisany został w profilu kształcenia. Także duża liczba uczelni wyższych, zanim wyda dyplom wymaga, aby student wykonał praktykę zawodową w określonym wymiarze godzin. Zdobyte doświadczenie z pewnością przyniesie korzyści w przyszłości i ułatwi zdobycie wymarzonej pracy.

Gdzie szukać praktyk zawodowych?
W przypadku uczelni wyższych dobrze jest korzystać w tym względzie z porad jakich udzielają biura karier, które działają przy większości szkół wyższych zarówno prywatnych jak i państwowych. Student jak również pracodawca umożliwiający zrobienie praktyki u siebie w przedsiębiorstwie powinni podpisać specjalną umowę określającą na przykład ilość godzin oraz szczegółowy program praktyk. Coraz więcej firm decyduje się na organizowanie u siebie praktyk zawodowych. Korzyść z tego jest obopólna – osoba odbywająca praktykę zdobywa doświadczenie, a a w firmie pojawia się dodatkowa osoba do pomocy.

Korzyści z odbywania praktyk zawodowych
Jakie korzyści można uzyskać z odbywania praktyk jeszcze w trakcie nauki? Można ich wymienić przynajmniej parę. Po pierwsze, zdobywa się doświadczenie, które jest niezmiernie pożądane przez przyszłych pracodawców. Ponadto, praktykant zaznajamia się nie tylko z obowiązkami pracowniczymi lecz również poznaje życie zawodowe – uczy się relacji między ludźmi jakie panują w zakładzie pracy, jak również nabywa pierwszych umiejętności negocjacyjnych. Często dzieje się również w ten sposób, że ukontentowany z pracy praktykanta pracodawca oferuje takiej osobie lukratywne stanowisko po zakończeniu czasu trwania praktyk. Warto o tym pamiętać i karierę zawodową rozplanować w taki sposób, by w przyszłości nie mieć najmniejszych kłopotów ze zdobyciem wymarzonej pracy – konkurencja jest bowiem coraz większa. Aby umocnić własną pozycję na starcie trzeba doskonale dostosować się do wymagań jakie panują na rynku pracy w tym państwie.