Zasadniczym powodem, który decyduje o tym czy wyjeżdżać do pracy za granicę czy też nie, są czynniki finansowe. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju na przełomie ostatnich dziesięcioleci, wynagrodzenia jednak nadal dla wielu ludzi nie są bardzo korzystne. Dla przykładu – hydraulik świadczący pracę w jednakowym wymiarze w naszym