Każda działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży i świadczeniu usług podlega opodatkowaniu. Stawki tego opodatkowania są różne i zależą od wielu czynników. Niezależnie od charakteru działalności istnieje jednak wymóg posiadania urządzeń, które fiskalizują transakcje i wykonywane zlecenia. Ich posiadanie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Wywiązywanie się z niego stanowi przedmiot rygorystycznych kontroli organów administracji podatkowej. Do właściwego urzędu skarbowego musi być zgłoszony już sam zamiar posiadania takiego urządzenia, gromadzone w nim dane stanowią później podstawę wyliczenia należnego podatku. Jakie są zatem rodzaje urządzeń fiskalnych?

Możemy je podzielić przede wszystkim na kasy i drukarki. Te pierwsze to samodzielne jednostki, które pozwalają na wykonywanie pracy niezależnie od systemu sprzedażowego. Do ich pamięci operacyjnej można wprowadzić dowolne kody i dane, które reprezentują sprzedawany asortyment. Kasy fiskalne są zatem wygodnym narzędziem stosowanym przez te firmy, które dysponują niewielką ofertą. W takim przypadku łatwo jest w szybki sposób zaprogramować ręcznie urządzenie tak, by zawierało kody wszystkich produktów dostępnych w danym momencie w sprzedaży. Zapewnia to również prostą zmianę kodów w przypadku zmiany asortymentu. Kasy te mogą występować samodzielnie, mogą też być połączone ze sobą w większe jednostki i sprzężone z innymi urządzeniami oraz systemami organizującymi pracę. Kolejną zaletą kasy jest możliwość korzystania z niej w sposób przenośny. Jest to szczególnie ważne w takich dziedzinach jak transport czy handel obwoźny. Innym rodzajem urządzeń są drukarki fiskalne. Nie są one samodzielne i wymagają podłączenia do konkretnego systemu sprzedażowego. W tym przypadku pełni ona tylko pomocniczą funkcję drukowania paragonów, raportów dobowych i miesięcznych oraz zapisywania danych w pamięci fiskalnej, całą resztę, łącznie z ewidencją towarów i sprzedaży wykonuje komputer wyposażony w odpowiedni program. Rozwiązanie to cechuje podmioty, które posiadają duży asortyment, bądź też stosowanie programu sprzedażowego znacząco ułatwia prowadzenie działalności, jak ma to miejsce na przykład w wielu restauracjach.

Rozliczeniom podatkowym podlegają też rzecz jasna transakcje dokonywane poprzez terminale płatnicze. Płatność kartą staje się dziś coraz popularniejsza i powoli zaczyna dominować nad tradycyjną formą płatności gotówkowej. Zaletą jest tu niewątpliwie wygoda i szybkość, a także bezpieczeństwo, gwarantowane przez posiadanie indywidualnego kodu dostępu do karty debetowej czy kredytowej. Obecnie można się spotkać z dwoma typami systemów. W pierwszym płatności dokonywane kartą dokonywane są niezależnie od fiskalizacji, w drugim zaś terminal powiązany jest bezpośrednio z kasą lub programem sprzedażowym. Zaletą ostatniego rozwiązania jest łatwość obsługi. Kwota sprzedaży automatycznie wyświetla się na terminalu. Nie wymaga dzięki temu ręcznego wprowadzania przez ekspedienta, tym samym oszczędzając czas i eliminując ewentualne błędy.